fbpx
 • Ban Règles et Sécu

Veiligheidsregels

Reglement

 1. Skydive Saint-Ghislain asbl garandeert de beste ervaring voor een sportief parachute-avontuur, inverschilende disciplines (initiatiesprong, CRW enz ..). De parachutes die Skydive Spa gebruikt zijn allen uitgerust met een AAD (automatic activation device). Geen enkele initiatie gebeurt zonder dit veiligheidssyteem.
 2. Elke parachitist die lid is van Skydive Saint-Ghislain moet de huisregels kennen en naleven. Het huisreglement is geafficheerd in de cub. Deze regels gelden ook voor gelegenheidsspringers by Skydive Spa
 3. Alle parachutisten die actief zijn in SkydiveSaint-Ghislain, engageren zich het regelemnt van de Fédération Aéronautique Internationale (F.A.I) en de Fédération Wallonne des Clubs de Parachutisme te respecteren.
 4. a) Sinds het ontstaan van Skydive Saint-Ghislain leidt de Raad van Bestuur de instellingen. de leden van de Raad worden aangesteld tijdens de algemene vergadering.
  b) Jaarlijks vindt voor 31 maart een algemene vergadering plaats.Tijdens deze bijeenkomst zijn de terugkerende agendapunten : de evaluatie van het afgelopen seizoen, de financiële en organisatorische aspeten van de sportclub, de toekomstperspectieven.
  c) Om de algemene vergadering te kunnen bijwonen moet u lid zijn van Skiydive Saint-Ghislain en de Fédération Wallonne des Clubs de Parachutisme, minimaal één sprong gemaakt hebben in het voorbije seizoen of actief deelgenomen hebben aan de clubactiviteiten.
 5. Skydive Saint-Ghislain is een sportclub. Zij heeft geen enkele link met een politieke of religieuze strekking.
 6. Skydive Saint-Ghislain situeert zich in de Région Wallonne. Clubleden respecteren de richtlijnen die hiermee in overeenstemming zijn. de Raad van Bestuur sanctionneert op elke inbreuk.
 7. Om deel te kunnen nemen aan één of meerdere activiteiten die Skydive Saint-Ghislain organiseert of ondersteunt, moet u als parachutis een bjdrage aan de club betalen en(medisch) verzekerd zijn. U voldoen aan de voorziene regelgeving die voor parachutisten voorzien.
 8. Het is verboden een sprong te maken onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen die de fysieke en mentale toestand kunnen beïnvloeden.
 9. De hoofdmonitor (of zijn opvolger) sluit elke parachutist uit die zich niet houdt aan regel nr.8.
  1. De hoofdmonitor (of zijn opvolger) kan, als hij dit wegens omstandigheden nodig acht, een springsessie annuleren of stopzetten.
  2. De hoofdmonitor (of zijn opvolger) kan uit veiligheidsoverwegingen u het gebruik van materiaal en / of apparatuur verbieden.
  3. Alle apparatuur moet minstens één keer per jaar door een gecertificeerd persoon geïnspecteerd worden.
  4. De reserveparachute moet geopend, uitgevouwen en opnieuw geplooid worden door een persoon die daartoe het recht heef. Indien uw reserveparachute niet beantwoord aan de voorschriften, dan kunt u dit Materiaal niet gebruiken.
  5. Als u een persoonlijke parachute gebruikt, moet u deze jaarlijks laten insecteren door een bevoegd (gecertificeerd) persoon. Dit gebeurt in overeenstemming met de voorschiften van Skydive Saint-Ghislain. U moet ten alle tijden kunnen bewezen dat uw materiaal aan de nodige voorwaarden voldoet.
  6. Idien u parachutes uitwisselt met andere springers, dan zal de hoofdinsecteur off assitent, indien nodig, het materiaal testen en goedkeuren.
  7. De hoofdmonitor (of zijn opvolger) kan u van een sprong uitsluiten, omwille van ongepast gedrag of indien u de veilighed in het gedrang brengt.
  8. Een verbod op een sprong kan verlengd worden met een tijdelijke of permanente uitsluiting van clubactiviteiten.
 10. Elke eigenaar van een parachute wordt verondersteld te weten hoe deze in alle veiligeid te vouwen en te gebruiken.
 11. De reserveparachutes van de club worden enkel gevouwen door de chef-instructeur, hulpmonitor of elke anderepersoon van de club die hiertoe de bevoegdheid heeft.
 12. U kunt over het clubmateriaal beschikken nadat u een borgsom betaalt aan de chef-instructeur,een assistent-instructeur of een ander persoon die daartoe bevoegd is. U bent zelf verantwoordelijk voor verlies of schade aan he materiaal , indien dit te wijten is aan nalatigheid. In dit geval bent u verantwoordelijk voor de herstel-of vervangingskosten van het materiaal.
 13. Het is ten strengste verboden te roken in de buurt van parachutes.
 14. De prijzen en sprongvoorwaarden worden aan het begin van de seizoen vastgelegd. Tijdens het seizoen evalueert de Raad van Bestuur deze zaken.
 15. U betaalt voor uw sprong voordat u in het vliegtuig stapt
 16. In het belang van de veiligheid moet u schade aan het materiaal onmiddelijk melden aan de clubverantwoordelijke
 17. Het vouwen van de parachutes van de club moet gebeuren door erkende medewerkers
 18. Elke parachutist moet zich bewust zijn van de vooruitgang die hij boekt . U kunt als parachutist enkel zelfstandig springen wanneer de instructeur of een door de Raad van Bestuur erkende parachutist hiervoor de toelating geeft. Zij moeten bovendien voldoende kennis hebben van het beveiligingssysteem dat Skydive Saint-Ghislain gebruikt.
 19. De Raad van Bestuur bepaalt de vooruitgang die u maakt en kan op elk moment worden aangepast.
 20. De voorwaarden waaraan u moet voldoen om toelating te krijgen  tot solovluchten beschrijft Skydive Saint-Ghislain nauwkeurig in haar veiligheidsvoorschriften en interne regelgeving.
 21. De Raad van Bestuur kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in het huishoudelijk reglement
 22. Alle gevallen die niet opgenomen zijn in dit reglement, worden aan de Raad van Bestuur voorgelegd

Voor de Veiligheid van iedereen !

Op de grond :

 • Roken in en voor de hangar, en in de buurt van parachutes is verboden.
 • Voor een sprong alcohol drinken is verboden. Dit geldt uiteraard ook voor alle verboden substanties.
 • Indien u vragen over of problemen met het vouwen van de parachutes, spreek gerust onze vouwers aan.
 • Uw registratie voor de sprong moet ten laatste 10 minuten voor vertrek gebeuren.
 • Bij de 10-minute-call maakt u zich klaar, controleert u het materiaal (laat dit door een instructeur doen wanneer u minder dan 20 sprongen deed). Daarna gaat u naar de boarding
 • plaats om in het vliegtuig te stappen.
 • U mag de start- en landingsbaan NOOIT te voet oversteken. Hou minimaal 50 meter afstand.
 • Wanneer u geland bent, hou dan nog steeds paracutes in de gaten die nog moeten landen.
 • Hou vliegtuigen in de gaten bij het oversteken van de taxiway.
 • Volg steeds de aanwezingen van de centrumleider of andere medewerkers.

Veiligheid in het vliegtuig

 • Hou bij het instappen rekening met de sprongvolgorde
 • Ken de as van uw sprong en uw positionering voordat u het vliegtuig instapt.
 • bij sprongen met meerderen respecteer restricties en kwalificaties (WARP, FF brevet...)
 • ga zitten in de volgorde van de exit, tenzij er door de piloot, jump master of ground operator om gevraag wordt op andere plaatsen te zitten.
 • Tot een hoogte van 500 meter bent u verplicht de veiligheidsriem vast te maken. Indien u een helm bij heeft dient deze opgezet te worden.
 • Ken de veiligheidsmaatregelen en procedures bij een noodgeval:
  > Onder 500 meter : crashpositie
  > Tussen 500 en 1000 meter: noodprocedures (op aanwijzing van piloot en/of jumpmaster)
  > Tussen 1000 en 4.000 meter exit organiseren
 • Het is belangrijk om zich ten laatste 2 minuten voor de sprong klaar te maken: bril, helm
 • U bent verplicht de simulatie voor de reserveparachute te oefenen voordat u springt.
  Beginners: Laat u ten alle tijden bijstaan door een instructeur.
 • Wanneer er te veel wolkensluiers zijn, verdelen we de groepen. Zo garanderen we meer veiligheid bij het springen.
 • Rood licht : opening van de deur
 • Groen licht: tijd om te springen. Doe dit zo snel mogelijk, gezien er nog andere mensen volgen.
 • Wanneer u uit het vliegtuig springt, maak dan geen opwaartse beweging.

Veiligheid in vrije val

 • Controleer je hoogtemeter regelmatig
 • Aandacht besteden aan de verschillen in snelheid bepaalde posities en lichaamshoudingen in vrije val
 • vrije val door een wolk: blijf op je plaats om botsingen te voorkomen, geen grote horizontale verplaatsingen. Als er geen zicht is bij 1200 m, toch separeren en openen!
 • Aandacht voor seperatie: break 1500 – 1200m om een redelijke afstand tussen springers te creeren.

Hoger separeren mag altijd! Opening van de parachute op 1000 m (sommige parachuten hebben meer dan 300m nodig om te openen).

→ Nooit boven of onder andere parachutisten openen!

Veiligheid onder de parachute

Attentie, je bent nooit alleen onder je parachute!
Houd altijd de andere springers in het oog en zei voorbereid om uit te wijken.

 • APO: Altitude – Position – Orientation
 • Bij het uitwijken: altijd naar rechts sturen
 • Check de positie van de anderen voordat je aan je landing begint
 • Altijd de officiele landerichting respecteren

Tandems & Paras : Fermeture Annuelle

Skydive Saint-Ghislain
A 10' de Mons

Skydive Saint-Ghislain
fermé - Closed

 

Le centre est fermé en hiver et reprendra ses activités au mois de mars 2023.
The skydive center is closed during the winter and will start again his activities in March 2023.